Tạo con trỏ chuột có hiệu ứng rơi cho Blogspot

Đây là thủ thuật mà khi bạn di chuyển con trỏ chuột tới đâu thì sẽ có hiệu ứng rơi đến đó. Đây là thủ thuật đơn giản tạo cho bạn cảm giác thích thú khi rê chuột.
Tạo con trỏ chuột có hiệu ứng rơi cho Blogspot

Thực hiện: Các bạn chèn tất cả code sau phía trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>// <![CDATA[var colour="blue";var sparkles=100;var x=ox=400;var y=oy=300;var swide=800;var shigh=600;var sleft=sdown=0;var tiny=new Array();var star=new Array();var starv=new Array();var starx=new Array();var stary=new Array();var tinyx=new Array();var tinyy=new Array();var tinyv=new Array();window.onload=function() { if (document.getElementById) {var i, rats, rlef, rdow;for (var i=0; i<sparkles; i++) {var rats=createDiv(3, 3);rats.style.visibility="hidden";document.body.appendChild(tiny[i]=rats);starv[i]=0;tinyv[i]=0;var rats=createDiv(5, 5);rats.style.backgroundColor="transparent";rats.style.visibility="hidden";var rlef=createDiv(1, 5);var rdow=createDiv(5, 1);rats.appendChild(rlef);rats.appendChild(rdow);rlef.style.top="3px";rlef.style.left="0px";rdow.style.top="0px";rdow.style.left="3px";document.body.appendChild(star[i]=rats);}set_width();sparkle();}}function sparkle() {var c;if (x!=ox || y!=oy) {ox=x;oy=y;for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";star[c].style.visibility="visible";starv[c]=50;break;}}for (c=0; c<sparkles; c++) {if (starv[c]) update_star(c);if (tinyv[c]) update_tiny(c);}setTimeout("sparkle()", 40);}function update_star(i) {if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";if (starv[i]) {stary[i]+=1+Math.random()*3;if (stary[i]<shigh+sdown) {star[i].style.top=stary[i]+"px";starx[i]+=(i%5-2)/5;star[i].style.left=starx[i]+"px";}else {star[i].style.visibility="hidden";starv[i]=0;return;}}else {tinyv[i]=50;tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";tiny[i].style.width="2px";tiny[i].style.height="2px";star[i].style.visibility="hidden";tiny[i].style.visibility="visible"}}function update_tiny(i) {if (--tinyv[i]==25) {tiny[i].style.width="1px";tiny[i].style.height="1px";}if (tinyv[i]) {tinyy[i]+=1+Math.random()*3;if (tinyy[i]<shigh+sdown) {tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";tinyx[i]+=(i%5-2)/5;tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";}else {tiny[i].style.visibility="hidden";tinyv[i]=0;return;}}else tiny[i].style.visibility="hidden";}document.onmousemove=mouse;function mouse(e) {set_scroll();y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;}function set_scroll() {if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {sdown=self.pageYOffset;sleft=self.pageXOffset;}else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {sdown=document.body.scrollTop;sleft=document.body.scrollLeft;}else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {sleft=document.documentElement.scrollLeft;sdown=document.documentElement.scrollTop;}else {sdown=0;sleft=0;}}window.onresize=set_width;function set_width() {if (typeof(self.innerWidth)=="number") {swide=self.innerWidth;shigh=self.innerHeight;}else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {swide=document.documentElement.clientWidth;shigh=document.documentElement.clientHeight;}else if (document.body.clientWidth) {swide=document.body.clientWidth;shigh=document.body.clientHeight;}}function createDiv(height, width) {var div=document.createElement("div");div.style.position="absolute";div.style.height=height+"px";div.style.width=width+"px";div.style.overflow="hidden";div.style.backgroundColor=colour;return (div);}// ]]></script>
Các bạn thay Blue thành màu bạn thích như Green, Red,...
Chúc các bạn thành công!

Hãy là người đẹp trai từ những câu nói.

 1. Càng nhìn lại temp này lúc sửa xong càng thấy đẹp. À mà ông mua domain ở đâu đấy?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi. à tui mua bên PA việt nam.

   Delete
  2. Uy tín k ông? Bên hostinger thì hình như phải thuê hosting của nó thì mới có domain thì phải :3

   Delete
  3. Đương nhiên là uy tín rồi. nó là công ty có thương hiệu mà, ko cần thuê host, mua domain ko vẫn xài bt, cấu hình dễ, để mai tui chụp cái giao diện cấu hình cho ông xem.

   Delete
  4. không mua bên nhân hòa cũng đc, thấy cũng ổn quản lý dễ nhìn

   Delete
 2. Um PA VN làm ăn khá tốt, cũng bắt up cmnd như ng lớn :v ko up nó đơn phương huỷ hợp đồng

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thì đã là công ty có uy tín phải như vậy chứ! mà những domain theo thể loại như tụi mình đặt nó ko bao lấy lại đem bán người khác đâu. chừng nào tên domain nào Hot à nó mới làm vậy.

   Delete