TERGITOL NP4 - NP10 SURFACTANT | NONYL PHENOL ETHOXYLATE (NPE)

Tergitol NP9, Nonyl Phenol Ethoxylate, NPE
Giá: Liên hệ (Theo thị trường)

Tên sản phẩm: Tergitol NP4 - NP10, Nonyl Phenol Ethoxylate, NPE
Quy cách: 210KG/PHUY
Xuất xứ: Indonesia, Malaysia

GIỚI THIỆU npe

Nhóm chất họat động Terginol NP gồm các chất hoạt động bề mặt nonion có rất nhiều ứng dụng như: sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, sơn, coating, các polymer hệ nhũ tương và nhiều ứng dụng khác.
Các chất hoạt động bề mặt này có tác dụng làm tăng hoạt động bề mặt, tạo khả năng tẩy rửa, thấm ướt tốt và khả năng hòa tan cũng như khả năng tạo nhũ tương tốt.
Tính chất:
Khả năng giặt tẩy tốt
Độ thấm ướt đáng chú ý
Dễ sử dụng và có mùi nhẹ
Khả năng hòa tan rộng:
     Tan trong nước
     Tan trong dung môi chlor hóa và hầu hết các dung môi phân cực
     Bền hóa học trong môi trường acid loãng, môi trường kiềm và muối
     Có thể tương hợp với xà phòng, các loại chất hoạt động bề mặt phân ly và không phân ly khác, và nhiều dung môi hữu cơ.

Tergitol NP9, Nonyl Phenol Ethoxylate, NPE
Tergitol NP9, Nonyl Phenol Ethoxylate

ỨNG DỤNG npe

Các loại chất tẩy rửa và bột giặt
Quá trình gia công giấy và dệt sợi
Giặt ũi
Sơn coating
Hóa chất dùng trong nông nghiệp
Tẩy dầu cắt kim loại.

STT
Sản phẩm
Ứng dụng
1
Tergitol NP4
    -Là chất hoạt động bề mặt hệ dầu- nước rất tốt, chất nhũ tương có giá trị HBL thấp.
    -Ứng dụng :Chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rữa khô, chất phân tán cho dầu mỏ
2
Terginol NP6
    -Chất nhũ tương, chất làm ẩm, chất ổn định, chất kết hợp chất tẩy nonion với hydrocarbon.
    -Ứng dụng: chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rửa khô, keo dán, hóa chất dùng trong nông nghiệp.
3
Tergitol NP7
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa, chất tẩy dầu mỡ, sản xuất giấy và sợi, chất tẩy quần áo, chất lỏng gia công kim loại, hóa chất dùng trong dầu mỏ.
4
Tergitol NP8
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, dễ súc rửa.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, chất tẩy quần áo, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
5
Tergitol NP9
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, dễ súc rửa.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, chất tẩy quần áo, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
6
Tergitol NP10
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt
    -Ứng dụng: Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
7
Tergitol NP11
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại,sơn và coating, hóa chất nông nghiệp .
8
Tergitol NP12
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating , hóa chất nông nghiệp.
9
Tergitol NP13
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt.
    -Ứng dụng : Dùng  trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
10
Tergitol NP15
    -Khả năng tẩy rửa và thấm ướt tốt, thích hợp sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao hơn.
    -Ứng dụng : Dùng trong chất tẩy rửa và bột giặt, sản xuất giấy và sợi, chất lỏng gia công kim loại, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp
11
Tergitol NP30 (70%)
    -Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao.
    -Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất phân tán, hóa chất nông nghiệp.
12
Tergitol NP40 (70%)
    -Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, thấm ướt tốt.
    -Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
13
Tergitol NP50 (70%)
    - Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, thấm ướt tốt.
-         Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
14
Tergitol NP55
    -Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, khả năng tẩy rửa và thấm ứơt tốt.
    -Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
15
Tergitol NP70
    -Chất ổn định và nhũ hóa tan trong nước tốt, có hiệu quả ở nhiệt độ cao, khả năng tẩy rửa và thấm ứơt tốt.
    -Ứng dụng : chất tẩy rửa và bột giặt, chất thấm ướt, chất ổn định, gia công giấy và sợi, sơn và coating, hóa chất nông nghiệp.
Share:

No comments

Hotline: 0984 541 045
Nhắn tin facebook Zalo: 0984 541 045 SMS: 0984 541 045